Baumit

Ideje budućnosti.

Sačuvajte vrednost

Sanacijom obnavljamo oštećenja na zidovima koja su uzrokovana povećanom vlagom, uticajem štetnih soli i pukotine nastale na zidovima.

Sanacija predstavlja skup građevisnkih zahvata i mera, koje je potrebno sprovesti da bi se osigurala statika objekta i doveo objekat u prvobitno stanje.

Sačuvajte vrednost
Šta je bitno?

Šta je bitno?

Odluka o sanaciji i renoviranju objekta nije jednostavna. Koje proizvode koristiti ili koju kombinaciju proizvoda koristiti? Za odgovor moramo pre svega postaviti ciljeve sanacije, a to su:

- ukloniti uzroke oštećenja

- popraviti nastala oštećenja

- zaštititi objekat od budućih oštećenja. 

Koncept sanacije

Kod izrazito kritičnih objekata, sanacija mora biti usmerena na i zidove i fasadu objekta. Od posebne važnosti je tačna procena nastalih oštećenja, uzimanje uzoraka i laboratorijsko ispitivanje uzoraka.

Pre svega se mora utvrditi vlažnost u zidu i zasićenost zida štetnim solima, da bi se moglo pristupiti kvalitetnoj sanaciji objekta.

Koncept sanacije
Izuzetno vlažni zidovi

Izuzetno vlažni zidovi

Na izrazito vlažnim zidovima moguće je sistemom sanacionih maltera postići suvu površinu tamo gde klimatski uslovi dopuštaju prirodno isušivanje.

Dugotrajnost i efikasnost sanacionih maltera zavisi od debljine zida i količini prisutne vlage i soli u zidovima. Baumit je razvio sanacione sisteme maltera za najrazličitiju namenu.

Efikasnost sanacionih maltera

Efikasnost sanacionih maltera zavisi od kombinacije smanjenja kapilarne upojnosti, relativno visokoj paropropusnosti i potrebnoj poroznosti. Tako je moguće postići da vlaga iz zida prodre u sloj između sanacionog maltera i zida i tamo isparava. Na tom području između zida i sanacionog maltera takođe će se kristalizirati preostale štetne soli i sprečiti njihov prodor u prostoriju. Na taj način površina sanacionih maltera ostaje suva i bez štetnih soli i kao takva je pripremljana za nanošenje paropropusnih sistema.

Efikasnost sanacionih maltera
Istorijske zgrade

Istorijske zgrade

Najveći prioritet prilikom obnove kulturno zaštićenih objekata, mora biti održavanje izvornih materijala.

Prirodni hidraulični kreč je jedan od najstarijih poznatih građevinskih materijala. Bez izuzetne otpornosti, što je jedna od karatakteristika prirodnog hidrauličkog kreča, ne bi bilo moguće očuvati mnoge istorijske zgrade kroz nekoliko vekova, bez oštećenja.

Prirodni hidraulički kreč (NHL)

Prirodni hidraulički kreč (NHL)

Vezivo je proizvedeno od prirodnog, silikatno bogatog krečnjaka. Krečnjak se peče, pažljivo gasi i fino usitnjava. 

Odlikuje ga hidrauličko i karbonatno stvrdnjavanje (uslov povoljan za razvoj čvrstoće i dobre elastičnosti), paroprousnost za CO2, kontrola vlage, dobra svojstava za obradu i stalni razvoj tvrdoće.

Baumit proizvodi za sanaciju

Ako je zub vremena na istorijskim fasadama ostavio svoj trag ili ako su poplave ozbiljno oštetile osnovne elemente građevine, Baumit nudi široku paletu proizvoda za sanaciju:

- Baumit SanovaVorspritzer

- Baumit SanovaPutz L

- Baumit SanovaFeinputz

- Baumit SanovaPutz S

- Baumit SanovaEinlagenTrassputz

Baumit proizvodi za sanaciju
Prednosti

Prednosti

Baumit nudi sistemska rešenja za profesionalnu sanaciju i renoviranje, koji su prilagođeni svim vrstama zidova i fasada.