Baumit

Ideje budućnosti.

Šta su veziva?

Veziva se koriste za pripremu visoko kvalitetnih gotovih maltera za zidanje i malterisanje i premaza na gradilištu.

Posebno su pogodna za obnovu i rekonstrukciju materijala koji su se radili u prošlosti.

Šta su veziva?
Vrste veziva

Vrste veziva

Razlikujemo četiri vrste veziva:

- Prirodni hidraulični kreč (rekonstrukcija zaštićenih kulturnih spomenika)

- Kreč (malteri za zidanje i malterisanje)

- Cement (beton, malteri)

- Hidraulična veziva (malteri za zidanje i malterisanje)

Dragocena zaštita

Kada sanacioni zahvat ima za cilj obnovu jako oštećenih istorijskih objekata ili njihovih delova, zadržavanje prvobitnog izgleda fasade postaje osnovni zadatak zaštite istorijsko-kulturnih objekata.

Cilj sanacionih zahvata je očuvati postojeći izgled fasade ili zamenu istih u skladu sa osnovnim svojstima.

Dragocena zaštita
Veziva iz prošlosti

Veziva iz prošlosti

Veziva pomažu u očuvanju vrednih kulturnih objekata.

Veziva na istorijskim građevinama se prilikom obnove i sanacije važnih objekata moraju očuvati u prvobitnom obliku.

Baumit veziva

Baumit nudi veziva odličnog i pouzdanog kvaliteta.

Baumit kreč i tras-kreč proizvodi, zbog svojih fizikalnih svojstava ispunjavaju zahteve i smernice Instituta za zaštitu spmenika.

Baumit veziva

Baumit proizvodi

Kreč

- Baumit Spezikalk

- Baumit Gašeni kreč

Prirodni hidraulični kreč

- Baumit TrassitPlus

Cement

- Baumit TrassZement

Baumit proizvodi