Baumit

Ideje budućnosti.

Dvostruko duže čista i lepa

Na temelju višegodišnjeg iskustva i najnovijih otkrića nano tehnologije, Baumit je razvio i patentirao Baumit NanoporTop i NanoporColor. Moć svetla i fotokatalize dodao je ovom proizvodu posebno efikasan efekt samočišćenja.
Dvostruko duže čista i lepa
Nanopor efekat

Nanopor efekat

Vodene kapljice u konvencionalnim hidrofobnim fasadama zadržavaju se u obliku kapljica.

Nanopore efekat zasniva se na gornjoj površini završnog sloja u tzv. nano porama, koje se stvaraju toekom sušenja nanesenog sloja Baumit NanoporTop-a.

Fasada koja čuva vrednost

Vodena kapljica u kontaktu sa Baumit NanoporTop gubi površinsku napetost. Vlaga se upija u gornjem hidrofilnom sloju. Tokom isparavanja uklanjaju se sve čestice prljavštine sa fasade. Fasada ostaje suva, čista i lepa.

Fasada koja čuva vrednost
Samočišćenje snagom svetlosti

Samočišćenje snagom svetlosti

Fotokataliza se temelji na nizu fizikalnih i hemijskih reakcija koje se odvijaju na površini završnog sloja (katalizatora) pomoću svetla. Katalizator koristi energiju svetla koja se nije potrošila za vreme reakcije.

Baumit Nanopor, sa efektom samočišćenja pomoću fotokatalize, sada dodatno i aktivno štiti fasadu od organskih nečistoća.

Dnevna svetlost aktivira fotokatalizator u završnom sloju ili fasadnoj boji. Čestice prljavštine se takođe nalaze na površini. Kretanjem vazduha čestice će se raspasti i delomično otpasti. Delovanjem padavina i isparavanjem čestice prljavštine će se potpuno ukloniti i tako će vaša fasada ostati lepa i čista.

Ušteda u troškovima održavanja

Ušteda u troškovima održavanja

Snaga svetla i novi fotokatalizator daje proizvodu Baumit Nanopor dodatni, posebno efikasan efekt samočišćenja - za sjaj i trajno čistu fasadu. Tako se uveliko smanjuju troškovi održavanja fasade. Baumit Nanopor je sastavni deo fasadnog sistema Baumit open.

Prednosti

Baumit Nanopor - dvostruka čistoća i sjaj

  • efekat samočišćenja pomoću fotokatalize
  • paropropusan
  • smanjeni troškovi održavanja
Prednosti